Mục Bỏ Phiếu
Forum » Quy Định & Bỏ Phiếu / Mục Bỏ Phiếu
Số chủ đề: 8
Số post: 45
rss icon RSS: Các chủ đề mới | Các post mới
Nơi bỏ phiếu các quy định wiki
Sắp xếp theo:
Ngày post mới nhất
Thread starting date
Tạo chủ đề mới
Thread name Started Các bài đăng Bài đăng gần đây
Thăng chức King Pigeon từ Junior Staff lên Operational Staff mảng Tin báo.
bởi: Irina BougainvilleaIrina Bougainvillea
24 Jun 2022 08:19
8 bởi Irina BougainvilleaIrina Bougainvillea
27 Jun 2022 02:40 Nhảy!
bởi: KirQKirQ
02 Feb 2022 15:12
3 bởi StupifPotatoStupifPotato
02 Feb 2022 17:51 Nhảy!
bởi: StupifPotatoStupifPotato
14 Dec 2021 06:08
4 bởi StupifPotatoStupifPotato
15 Dec 2021 12:32 Nhảy!
Bỏ phiếu về thời gian tuần báo wiki được triển khai.
bởi: KirQKirQ
10 Dec 2021 02:30
7 bởi KirQKirQ
10 Dec 2021 14:04 Nhảy!
Bỏ phiếu thành lập Magazine Week cho chi nhánh Việt Nam.
bởi: KirQKirQ
08 Dec 2021 08:49
5 bởi Irina BougainvilleaIrina Bougainvillea
09 Dec 2021 06:29 Nhảy!
Đề xuất Hậu Cần về thanh cạnh mới
bởi: StupifPotatoStupifPotato
05 Nov 2021 06:45
7 bởi StupifPotatoStupifPotato
05 Nov 2021 14:31 Nhảy!
Đề xuất bổ sung quy định.
bởi: StupifPotatoStupifPotato
12 Oct 2021 15:43
8 bởi Irina BougainvilleaIrina Bougainvillea
15 Oct 2021 07:24 Nhảy!
bởi: StupifPotatoStupifPotato
13 Oct 2021 05:36
3 bởi Irina BougainvilleaIrina Bougainvillea
13 Oct 2021 14:05 Nhảy!
Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License