Mục Bỏ Phiếu
Forum » Quy Định & Bỏ Phiếu / Mục Bỏ Phiếu
Số chủ đề: 14
Số post: 115
rss icon RSS: Các chủ đề mới | Các post mới
Nơi bỏ phiếu các quy định wiki
Sắp xếp theo: Ngày post mới nhất
Thread starting date
Tạo chủ đề mới
Thread name Started Các bài đăng Bài đăng gần đây
bởi: Irina BougainvilleaIrina Bougainvillea
27 Sep 2023 02:20
13 bởi Irina BougainvilleaIrina Bougainvillea
30 Sep 2023 08:19 Nhảy!
bởi: Irina BougainvilleaIrina Bougainvillea
01 May 2023 15:18
12 bởi Irina BougainvilleaIrina Bougainvillea
05 May 2023 11:16 Nhảy!
bởi: Irina BougainvilleaIrina Bougainvillea
25 Feb 2023 09:07
13 bởi Irina BougainvilleaIrina Bougainvillea
28 Feb 2023 23:44 Nhảy!
bởi: Irina BougainvilleaIrina Bougainvillea
20 Nov 2022 10:07
10 bởi Irina BougainvilleaIrina Bougainvillea
25 Nov 2022 19:18 Nhảy!
bởi: Irina BougainvilleaIrina Bougainvillea
24 Oct 2022 20:44
11 bởi Irina BougainvilleaIrina Bougainvillea
28 Oct 2022 09:27 Nhảy!
bởi: wolf20482wolf20482
08 Oct 2022 14:57
11 bởi wolf20482wolf20482
13 Oct 2022 11:33 Nhảy!
Thăng chức King Pigeon từ Junior Staff lên Operational Staff mảng Tin báo.
bởi: Irina BougainvilleaIrina Bougainvillea
24 Jun 2022 08:19
8 bởi Irina BougainvilleaIrina Bougainvillea
27 Jun 2022 02:40 Nhảy!
bởi: KirQKirQ
02 Feb 2022 15:12
3 bởi StupifPotatoStupifPotato
02 Feb 2022 17:51 Nhảy!
bởi: StupifPotatoStupifPotato
14 Dec 2021 06:08
4 bởi StupifPotatoStupifPotato
15 Dec 2021 12:32 Nhảy!
Bỏ phiếu về thời gian tuần báo wiki được triển khai.
bởi: KirQKirQ
10 Dec 2021 02:30
7 bởi KirQKirQ
10 Dec 2021 14:04 Nhảy!
Bỏ phiếu thành lập Magazine Week cho chi nhánh Việt Nam.
bởi: KirQKirQ
08 Dec 2021 08:49
5 bởi Irina BougainvilleaIrina Bougainvillea
09 Dec 2021 06:29 Nhảy!
Đề xuất Hậu Cần về thanh cạnh mới
bởi: StupifPotatoStupifPotato
05 Nov 2021 06:45
7 bởi StupifPotatoStupifPotato
05 Nov 2021 14:31 Nhảy!
bởi: StupifPotatoStupifPotato
13 Oct 2021 05:36
3 bởi Irina BougainvilleaIrina Bougainvillea
13 Oct 2021 14:05 Nhảy!
Đề xuất bổ sung quy định.
bởi: StupifPotatoStupifPotato
12 Oct 2021 15:43
8 bởi Irina BougainvilleaIrina Bougainvillea
15 Oct 2021 07:24 Nhảy!
Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License