Diễn Đàn Quản Lý
⚠️ KHẨN CẤP
Vấn đề cần Nhân Viên can thiệp gấp
Tên thư mụcThreadsCác bài đăngPost mới nhất
Các vấn đề khẩn cấp diễn ra trên trang và cần sự can thiệp, đóng góp của toàn bộ nhân viên
00 
Các vấn đề khẩn cấp với các trang ngoại chi nhánh
00 
Quy Định & Bỏ Phiếu
Đề xuất các quy định và thực hiện bỏ phiếu triển khai
Tên thư mụcThreadsCác bài đăngPost mới nhất
Đưa ra, tranh luận các quy định trên wiki nhằm đưa ra phương án nâng cấp, cải thiện tốt nhất
963bởi RedEyeMikeyyRedEyeMikeyy
12 Mar 2023 10:18Nhảy!
Nơi bỏ phiếu các quy định wiki
14115bởi Irina BougainvilleaIrina Bougainvillea
30 Sep 2023 08:19Nhảy!
Khu Lưu Trữ & Luật Lệ
Chỉ có nhân viên có thẩm quyền truy cứu vi phạm mới được đăng trừ khi được nói rõ thêm
Tên thư mụcThreadsCác bài đăngPost mới nhất
Ghi chú và lưu giữ các báo cáo/theo dõi hành vi thành viên mà không đi kèm trừng phạt
2231bởi Irina BougainvilleaIrina Bougainvillea
01 Aug 2023 09:37Nhảy!
Ghi chú liên quan tới các vi phạm có phạt
3563bởi RigballRigball
21 Jan 2024 05:10Nhảy!
Khu vực nhân viên báo cáo về các thay đổi trong việc quản trị
00 
Lưu trữ không thuộc các mục đã nêu được ghi lại tại đây
515bởi Irina BougainvilleaIrina Bougainvillea
23 Jul 2023 23:25Nhảy!
Quản lý Nội Dung & Wiki
Quản lý các nội dung cũng như cấu trúc wiki
Tên thư mụcThreadsCác bài đăngPost mới nhất
Các tác phẩm/sản phẩm/nội dung đang nằm trong tầm sát của nhân viên
00 
Lưu trữ các thông báo chỉnh sửa liên quan đến trang phận sự nhân viên
00 
Các vấn đề nổi cộm tại diễn đàn (Xin đánh giá ý tưởng, đèn...)
00 
Vấn Đề Ngoại Quản
Toàn bộ các vấn đề cần lưu tâm nằm ngoài wiki
Tên thư mụcThreadsCác bài đăngPost mới nhất
Vui lòng thêm [ĐÓNG] vào cuối tiêu đề các vấn đề đã giải quyết
00 
Các lãnh sự thông báo các vấn đề quan trọng
00 
Cập Nhật về Nhân Viên
Liên quan đến phân bổ nhân sự
Tên thư mụcThreadsCác bài đăngPost mới nhất
Tình trạng về các nhân sự đáng lưu tâm
13bởi KirQKirQ
14 Dec 2021 07:29Nhảy!
Báo cáo thăng chức các thành viên nhất định trong cơ cấu nhân viên
1129bởi Irina BougainvilleaIrina Bougainvillea
24 Jan 2024 17:06Nhảy!

Xem phần giấu đi

rss icon RSS: Các chủ đề mới | Các post mới

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License