Hub Kỹ Thuật

Hiện tại, tại SCP Wiki có đang triển khai dự án Wikijump. Nếu bạn muốn tham gia1 dự án nói trên, vui lòng liên hệ Nhóm Kỹ Thuật của SCP Wiki.

Nhóm Kỹ Thuật là một chi nhánh của SCP-VN Wiki thực hiện việc áp dụng và quản lý tài nguyên kỹ thuật của trang và cập nhật các tính năng mới. Thêm vào đó, nhóm này cũng được giao nhiệm vụ xử lý các vấn đề phát sinh, hoặc báo cáo lỗi toàn trang với Wikidot. Chi tiết trách nhiệm của Nhóm Kỹ Thuật bao gồm:

  • Điều hành tài nguyên kỹ thuật của trang (như template và component lõi của trang).
  • Cung cấp và/hoặc triển khai các phần mềm hỗ trợ cho các chuyên môn khác khi cần (cho cuộc thi,…).
  • Sửa lỗi trên trang và/hoặc liên hệ Wikidot về các lỗi trên trang.
  • Thực hiện các hoạt động kỹ thuật, như công cụ trang và các tag hiển thị của trang (việc đảm bảo hệ thống tag là trách nhiệm của Hậu Cần).
  • Nghiên cứu và ban hành quy định về kỹ thuật trên Wiki.

Nếu bạn có bất kì vấn đề nào, vui lòng thông báo tại #dịch-thuật-wiki hoặc nhắn tin với thành viên của nhóm.

Nhận Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Nếu bạn cần hỗ trợ một-một, Nhóm Kỹ Thuật có thể hỗ trợ bạn qua #dịch-thuật-wiki. Nêu vấn đề của bạn, hỏi câu hỏi cần đáp và đính kèm link tới trang bạn cần hỗ trợ (kể cả khi bạn nghĩ không cần thiết) - rồi đợi đến khi chúng tôi phản hồi.


CÁC TRANG THUỘC QUẢN LÝ CỦA NHÓM NÀY

Tên Trang Ngày Tạo Bình Luận
Danh Sách Tag 08 Oct 2021 14:34 0
Hub Kỹ Thuật 11 Dec 2021 12:18 0
Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License