Trung tâm Quy định Nhân viên

CHTG: Câu hỏi thường gặp về Tổ Chức SCP.

Liên quan nếu/khi:

 • Thành viên mới biết tới Tổ Chức SCP và mong muốn tìm hiểu thêm.
 • Bạn là nhân viên mong muốn trả lời các câu hỏi của thành viên về cộng đồng.

Cách để viết một SCP: Bài hướng dẫn cách tạo một trang SCP, cũng như cách viết SCP tốt.

Liên quan nếu/khi:

 • Ai đó mong muốn viết SCP.
 • Ai đó mong muốn hỗ trợ người khác viết SCP.

Quy định Sử dụng Hình ảnh: Hướng dẫn chi tiết của Nhóm Nội Dung về Quy định Sử dụng Hình ảnh và Hình ảnh hợp lệ giấy phép CC.

Liên quan nếu/khi:

 • Ai đó mong muốn sử dụng hình ảnh.
 • Ai đó muốn biết hình ảnh mình sử dụng có hợp lệ.
 • Ai đó có vấn đề thắc mắc với hình ảnh sử dụng trên trang.

Hướng dẫn Giấy phép: Hướng dẫn chi tiết về Giấy phép sử dụng trên trang, nội dung, tài nguyên và website của Tổ Chức SCP.

Liên quan nếu/khi:

 • Ai đó có câu hỏi về tác phẩm sáng tạo trên trang.
 • Ai đó muốn tìm hiểu thêm về giấy phép.

Luật lệ: Các luật lệ điều hành thành viên trên trang.

Liên quan nếu/khi:

 • Có vấn đề kỷ luật.
 • Thắc mắc về các hành động có hợp lệ hay không.
 • Ai đó muốn biết về luật lệ trang.

Hướng dẫn Tag: Toàn bộ các tag và ý nghĩa của chúng trên trang.

Liên quan nếu/khi:

 • Ai đó muốn tag một tác phẩm.

Hướng đãn Viết lại: Hướng dẫn về quy trình viết lại trên trang và phương thức thực hiện.

Liên quan nếu/khi:

 • Ai đó muốn viết lại.
 • Bạn muốn tìm hiểu về quy trình viết lại.
 • Tác phẩm của bạn bị viết lại.

Hướng dẫn Chat: Hướng dẫn sử dụng và quy định về hệ thống Chat của Tổ Chức SCP.

Liên quan nếu/khi:

 • Ai đó muốn dùng chat.
 • Cần tìm danh sách các nhân viên/kiểm duyệt viên/quản trị viên/v.v.

Quy định Đánh giá: Hướng dẫn về đánh giá tác phẩm và các loại đánh giá được chấp nhận trên diễn đàn.

Liên quan nếu/khi:

 • Ai đó muốn biêt cách đánh giá chuẩn mực.
 • Vấn đề bài diễn đàn không hợp chuẩn.

Hướng dẫn Xóa bàiPhiên Bản Nhân Viên: Hướng dẫn về việc xóa bài trên phương diễn người dùng và nhân viên.

Liên quan nếu/khi:

 • Ai đó cần biết cách tác phẩm bị xóa.
 • Tác phẩm bạn bị xóa.
 • Xóa bài sai.

Quy định Chống Quấy rối Chính thức: Chi tiết về các hành động quấy rồi và hình phạt đi kèm.

Liên quan nếu/khi:

 • Bạn muốn biết sự việc xảy ra giữa hai bên có phải quấy rối hay không.
 • Suy tính hình phạt quấy rối.
Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License