Hub Tin Báo

Nhóm Phụ Tin Báo là nhóm nhân viên của SCP-VN Wiki được giao nhiệm vụ quản lý và vận hành tòa soạn của Wiki. Họ cũng có trách nhiệm chỉnh sửa và cập nhật các thông tin mới về Wiki và phổ biến chúng qua các kênh truyền thông nằm trên Wiki họ sở hữu. Công việc chi tiết bao gồm:

  • Sáng tác các tác phẩm báo chí.
  • Quản lý các mẩu tin hiện có trên Wiki.
  • Đảm bảo quy trình tin báo được vận hành ổn thỏa.
  • Phối hợp với cộng đồng để đưa ra tin báo có chất lượng cao.

Nếu bạn có vấn đề cần hỗ trợ hoặc mong muốn đóng góp tác phẩm của mình cho tòa soạn. Vui lòng liên hệ Quản Trị Viên Nhóm Phụ này.
Nhóm Phụ Tin Báo được quản lý bởi Nhóm Sáng Tác.


CÁC TRANG THUỘC QUẢN LÝ CỦA NHÓM NÀY

Tên Trang Ngày Tạo Bình Luận
Hub Tin Báo 11 Dec 2021 11:57 0
Theme Tin Báo 11 Dec 2021 12:02 0
Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License